Parc Mileniwm

Bydd rhai o lwybrau'r Parc yn cael eu huwchraddio o dan gynllun Cyngor Gwynedd 'Llwybrau Diogel yn y Gymuned' - ar hyn o bryd mae pyllau yn achosi anghyfleustrau

Y Neuadd Drefol

 

traveline

Mae Traveline Cymru Contact Centre am gymryd les newydd i ddefnyddio'r neuadd.

Llwybrau Cyhoeddus

llwybr

Cyfrifoldeb statudol Cyngor Gwynedd yw cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus.  Mae wedi cyhoeddi toriad o £110,000 yn y gyllideb.  Mae'n bosib na fydd Cyngor Gwynedd yn gallu ad-dalu cynghorau cymuned fel asiant am y gwaith yn y dyfodol.

Cyfarfod Nesaf

 

 Cyfarfod Nesaf

nos Fawrth

12fed o Chwefror

am 7.00

Cofnodion Diweddaraf

cofnodion diweddaraf

Meinciau Cyhoeddus

Mae gan y Cyngor Tref tua 20 o feinciau.  Mae rhai wedi cael eu trwsio, gwaith coed newydd, a'u peintio.  Asesir cyflwr y gweddill er mwyn rhaglennu'r rhestr waith.

Cyfarfod Cyhoeddus

PARC Y MILENIWM

PENRHYNDEUDRAETH

Dyfodol y Parc / The Park's Future

Cyfarfod Cyhoeddus / Public Meeting

Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth 

Nos Lun / Monday evening 7:00

21.01.2019

Toiledau Cyhoeddus Cyngor Gwynedd

Ers 2 flynedd, mae Cyngor Tref Penrhyn wedi cyfrannu £8000 tuag at gadw'r toiledau yn agored.

Mae Cyngor Gwynedd wedi gofyn i'r Cyngor Tref ymrwymo i gyfrannu am 2 flynedd y tro hwn a bydd y Cyngor Tref yn dod i benderfyniad pan osodir cyllideb 2019/20