Parc Mileniwm

Bydd rhai o lwybrau'r Parc yn cael eu huwchraddio o dan gynllun Cyngor Gwynedd 'Llwybrau Diogel yn y Gymuned' - ar hyn o bryd mae pyllau yn achosi anghyfleustrau

Y Neuadd Drefol

 

traveline

Mae Traveline Cymru Contact Centre am gymryd les newydd i ddefnyddio'r neuadd.

Llwybrau Cyhoeddus

llwybr

Cyfrifoldeb statudol Cyngor Gwynedd yw cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus.  Mae wedi cyhoeddi toriad o £110,000 yn y gyllideb.  Mae'n bosib na fydd Cyngor Gwynedd yn gallu ad-dalu cynghorau cymuned fel asiant am y gwaith yn y dyfodol.